info@mondenwelzijn.nl
Een gezonde mond zorgt voor een
positief effect op de kwaliteit van leven

Mond en Welzijn en de COVID-19 richtlijnen

Zoals alle mondzorgpraktijken hebben wij de afgelopen weken onze dienstverlening aangepast en houden wij ons aan het landelijk beleid van de KNMT-richtlijnen infectie preventie. Praktijken waren alleen geopend voor spoedeisende hulp. De praktijk is nu aangepast op de anderhalvemetersamenleving, het is nu dan ook weer mogelijk om de reguliere zorg te hervatten. In de zorginstellingen kunnen we momenteel nog geen mondzorg verlenen.

Anderhalve meter

In de wachtkamer houden we rekening met de anderhalve meter afstand-regel. In de behandelkamer geldt die regel overigens niet, de mondzorgverlener en eventuele assistent komen wel binnen de anderhalve meter, maar zij dragen de juiste beschermende middelen om u en zichzelf te beschermen.

Hoe zit het met de veiligheid?

Mondzorgpraktijken voldeden altijd al aan de hoogste hygiënestandaarden. Alle oppervlakken, zoals o.a. de handvatten, behandelstoel, lamp, deuren, aanrecht desinfecteren wij tussen elke behandeling. Wij gebruiken een mondkapje, handschoenen en een dragen een beschermbril. Het wassen en desinfecteren van onze handen gebeurt frequent. Het dragen van een face-shield is wel nieuw en zal u wel opvallen. We geven geen handen en er zal gevraagd worden bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren. Voor de behandeling plaatsvindt nemen wij uw temperatuur op met behulp van een voorhoofdthermometer en wordt u gevraagd de mond te spoelen met een desinfecterend middel.


afspraak maken

Onze Missie en Visie

Missie

Het verzorgen van de dagelijkse mondverzorging in zorginstellingen bij cliënten die daar niet of deels toe in staat zijn. Tevens het verzorgen van totale mondzorg aan cliënten, dit houdt in preventie en diagnostiek, behandeling en nazorg van ziekten en problemen in en rond de mond.


Onze visie

Het bieden van kwalitatief goede mondzorg specifiek afgestemd op de cliënt als uniek persoon uitgevoerd door een professioneel en gemotiveerd team. Daarbij rekening houdend met de cliënt zijn persoonlijke omstandigheden en/of ziektebeeld.

Onze doelstelling:

De mondzorg van Zorginstellingen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen.

Wat doen wij

  • Wij verzorgen scholing aan het verplegend personeel.
    Dit omvat theorie en praktische vaardigheden.
  • Het behandelen van cliënten in zorginstellingen.
  • Behandelingen van cliënten thuis.
  • Screenen van cliënten op urgentie, preventie, verzorging.


afspraak maken

Vergoedingen

Zorginstelling:

Onze vergoeding valt onder de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Er zijn voor onze behandelingen
geen kosten voor de zorginstelling.

Clienten thuis:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies en informatie.


afspraak maken

Het team

Elmar Luyendijk

Tandarts

Arend van den Akker

Tandarts

Michelle Kuulkers

Mondhygiëniste

Berber Luyendijk

Mondhygiëniste

Suzanne Zwaan

Mondhygiëniste

Roos van Eeden

Mondhygiëniste

Houda al Kasmi

Mondhygiëniste

Karina Kleijn-Cisterna

PA + en Mondzorgmanager

Kisha van der Werff-Mulder

Office medewerkster

Het maken van een afspraak

Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0172-608114 of via clienten@mondenwelzijn.nl. Bent u cliënt bij Tandheelkundig Centrum Vitalis? Dan kunt u ook via telefoonnummer 0172-472200 een afspraak inplannen. Bij het maken van een afspraak volgen er een aantal gezondheidsvragen. Daarna kan er pas een afspraak worden gemaakt. Als die niet op dezelfde dag is, zal kort voor je afspraak nogmaals naar je gezondheid worden gevraagd.

ambulante mondzorg  -  © Mond & Welzijn 2020